Nieuws

“Je gaat sneller dood door eenzaamheid dan door je sigaret”

Aldus Pierre Capel  , emeritus hoogleraar immunologie

Wetenschap bewijst  invloed van emoties op onze  gezondheid.

In de Tros nieuwsshow liet de emeritus weten dat men tegenwoordig door nieuwe laboratoriumtechnieken acute genenmutaties kan waarnemen, waaruit gebleken is dat eenzaamheid van invloed is op genenmutaties,  waaruit dan weer longkwalen kunnen ontstaan. “Je weet niet wat je ziet!” aldus de hoogleraar, doelende op verscheidenheid van gevolgen van emoties op ons fysieke lichaam.

Commentaar van een acupuncturist

Emoties beïnvloeden ons lichaam. Zoals in het programma al door de hoogleraar werd aangeduid  wisten we dat allang.  Dat bv je hart gaat bonzen bij opwinding of paniek  of je wangen rood worden bij schaamte. Of tranen over onze wangen biggelen bij verdriet. Primaire fysieke uitingen. Dat we er fysieke aandoeningen van kunnen krijgen lijkt nu ook wetenschappelijk  bewezen. Dat eenzaamheid kan leiden tot een longaandoening, Waarschijnlijk toevallig dat de hoogleraar de sigaret (longaandoeningen) in verband brengt met eenzaamheid,  maar vanuit de acupunctuur is de energie van de long sterk verbonden met de emotie verdriet. Bij eenzaamheid die is ontstaan bv na het verlies van een partner is  vaak sprake van langdurig aanhoudend verdriet.

In de acupunctuur is men zich al duizenden jaren hiervan bewust en erkent men de negatieve gevolgen wanneer  emoties te lang blijven duren en niet worden verwerkt. Het sleutelwoord hierbij is energie.  Zo is in het acupunctuurconcept o.a. de longmeridiaan  naast fysieke functies (long,huid,stem) qua psychologie verbonden met het verwerken van verlies en verdriet. Dat de energie van de long hierdoor extra wordt belast en de andere (fysieke) taken worden verwaarloosd, kan zich daardoor een probleem in de functies van de longenergie worden verklaard (de genenmutaties van Pierre Capel)).  Interessant hierbij is dat de verstoring  van de long  zich behalve in de long,  nog eerder in de oppervlakkiger gelegen meridiaan (energiebaan)  gaan uiten. Een klacht in het verloop van de meridiaan (schouder/elleboog/pols) kan zich dan ontwikkelen. Het is van belang dan dit symptoom tijdig te behandelen wanneer het lichaam daar om vraagt. Het liefst nog voordat de verstoring van de energie zich in het orgaan als ziekte zal gaan manifesteren. Een pijnsensatie heeft, behalve dat het onaangenaam is, een signaalfunctie.

Wanneer een voetballer na een val zijn schouder uit de kom draait is het duidelijk wat de oorzaak is. En na de juiste behandeling hiervan zal het herstel in enige weken wel voltooid zijn. Vaker lijken klanten “uit het niets” zich te ontwikkelen of geven we er een verklaring aan als “het weer” of “overbelasting”.Maar wie brengt nu een schouder- of elleboogklacht in verband met bv. onvoldoende verwerkt verdriet? Hooguit de psycholoog. Maar die zal zich enkel aan het “psychische” deel bemoeien en de fysieke klacht aan de fysio overlaten. Deze bekommert zich om spieren en gewrichten en laat de emotionele kant van de zaak meestal ongemoeid. De meridiaan acteert in ons lichaam nog voor de splitsing fysiek/emotioneel. Beide aspecten zijn hier dus beïnvloedbaar. Door versterking van de energie van de longmeridiaan zal men beter in staat zijn het verdriet te verwerken en zal de fysieke verstoring ook gaan herstellen.

Mijn ervaring is dat de acupunctuur vooral werkzaam is in het begin van de verstoring. Op meridiaanniveau dus.  Eenmaal in het orgaan aangekomen zal men zich vaak bij de westerse medicus moeten vervoegen om acute zaken adequaat de bestrijden. Dat daarnaast ook aandacht moet worden besteed aan de energiedisharmonie is duidelijk. Vaak zien we na behandeling van bv de elleboog op lokaal nivo symptoomverschuiving. Na het verdwijnen van de elleboogklacht ontslaat dan een klacht aan de schouder. Anatomisch een ander gewricht, echter dezelfde (long)meridiaan. Van belang is  dus ook de meridiaan te behandelen.

Nog belangrijker is om ook de “oorzaak” aan te pakken. Ofwel de “way of life”. Een ruim begrip en   in geval van eenzaamheid  niet zo eenvoudig op te lossen. Wel zijn we blij met de ruim 2 miljard die wordt besteed aan extra verpleegzorg.  Meer aandacht voor de ouderen onder ons. M.I. niet echt werk voor een grondig opgeleid verpleegkundige, maar ieder medemens kan het leven van een naar gezelschap snakkend eenzame veraangenamen. Verdriet komt echter bij alle leeftijden voor.  Onderdrukken hiervan is dus ongezond. En sinds kort wordt deze connectie tussen “geest” en “lichaam” dus ook wetenschappelijk bevestigd.

Zo zijn al onze emoties binnen het acupunctuurconcept verbonden met specifieke meridianen en kunnen die daar invloed op  gaan uitoefenen. Niet zo zeer direct op het orgaan maar eerder (in tijd)  in het verloop van de meridiaan. Maar daarover later meer.

R. van Amstel, acupuncturist